La XEEC dona suport a la candidatura de Barcelona per ser seu de l’Agència Europea del Medicament (EMA)

La Xarxa d’Entitats Europeistes de Catalunya (XEEC) dóna suport a la candidatura de Barcelona per a ser seu de l’Agència Europea del Medicament (European Medicines Agency) presentada per l’Ajuntament de Barcelona, la Conselleria de Salut i el Govern Central d’Espanya.

La XEEC representa vàries entitats amb vocació europeista, amb l’objectiu de treballar des de la ciutadania pel projecte europeu. Aquesta Xarxa ciutadana vol mostrar el seu suport a la candidatura de Barcelona com a seu de l’EMA i anima a altres actors de la societat civil catalana a mobilitzar-se per crear, salvant les distàncies, el consens i sentiment compartit que en el seu moment es va crear a Barcelona durant els Jocs Olímpics del 1992.

L’Agència Europea del Medicament, encarregada d’autoritzar la comercialització de medicaments a Europa, proveeix l’ocasió per impulsar la presència de Barcelona a Europa, així com reforçar el sentiment europeista a la capital catalana. A més, representa una oportunitat de creixement econòmic pel territori en el que s’estableix. La institució implica la vinguda de 900 treballadors, atrau 36.000 experts l’any als seus esdeveniments i gestiona un pressupost anual de 322 milions d’euros.

Creiem que la capital catalana posseeix tots els actius per a ser la seu d’una agència europea, i fins i tot de qualsevol altra institució de la Unió. La Ciutat Comtal presenta connexions de primer nivell en quant a aeroport i port. Barcelona és una ciutat multicultural i oberta, europea i intrínsecament europeista, amb una societat civil moderna i tan oberta com la ciutat que l’acull. Aquest fet es reflexa en els resultats de l’enquesta feta als funcionaris de l’Agència Europea del Medicament, on Barcelona apareix com el destí preferit pels treballadors de l’agència.

A més de ser una ciutat d’acollida, Catalunya és un país amb forta implantació del sector farmacèutic. El territori català acumula el 3,5% de la producció farmacèutica europea, nivell molt semblant a varis dels països posicionats per acollir l’agència, i el sector farmacèutic català és el cinquè més productiu de l’Europa dels 15.
Barcelona suposaria un gran actiu per a l’Agència Europea del Medicament, i alhora suposaria una oportunitat inigualable per a fer valdre els galons europeistes de la ciutat.

Signen aquesta declaració:

  • ADICEC
  • AIACE
  • APEC
  • Consell Català del Moviment Europeu
  • Fundació Catalunya Europa
  • Horitzó Europa – UEF Catalonia
  • JEF Catalunya
  • LECE

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Europa, quines oportunitats hi veus?

A finals d’abril, les XEEC vam reprendre la nostra activitat i ho vam fer amb un debat obert a la ciutadania sobre les pors i les oportunitats que veiem a Europa.

Actualment, la Unió viu una crisi de projecte, econòmic, social i humana sense precedents en els darrers 60 anys. Davant d’aquests temps, volem reivindicar que ens sentim europeistes però que cal activar-nos per dotar d’un projecte il·lusionador i viable a la UE. Amb aquesta voluntat d’activar-nos al màxim hem vist la necessitat de trobar espais de trobada on compartir “pors”i “oportunitats” sobre Europa

La XEEC proposem:

La XEEC proposem

Nou blog de la Xarxa d’Entitats Europeïstes de Catalunya (XEEC)

La Xarxa d’Entitats Europeïstes de Catalunya (XEEC), que es va crear l’any 2009, agrupa les associacions catalanes que treballen per la difusió i promoció dels principis europeïstes. Després d’un període de pausa, reprenem les activitats de la Xarxa que compartirem a través d’aquest blog.

Pensem que la personalitat nacional de Catalunya està dotada d’una innegable vocació europea. Catalunya forma part de la història d’Europa i Europa és l’espai primordial de referència i pertinença de Catalunya.

Amb l’objectiu d’apropar el procés de construcció europea a la ciutadania, és cabdal millorar la participació de Catalunya en la governança europea. En aquest sentit, és prioritari millorar la participació directa de les regions europees en la presa de decisions comunitàries.

Estrenem doncs aquesta nova etapa, sense oblidar la feina feta des de la seva creació. Si voleu saber més sobre els inicis de la XEEC, podeu consultar el primer blog que es va crear aquí.